Liên hệ

  • Chủ đầu tư: Mr Thành
  • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang
  • Quy mô: 2 tầng

  0976033088