Liên hệ

 • CĐT: Ms Chang
 • Địa điểm xây dựng: Mê Linh, Hà Nội
 • Quy mô: 2 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Dũng
 • Địa điểm xây dựng: Thái Nguyên
 • Quy mô: 2 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Thành
 • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang
 • Quy mô: 2 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Thắng
 • Địa điểm xây dựng: Hải Dương
 • Quy mô: 2 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Toàn
 • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang
 • Quy mô: 2 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Kiên
 • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang
 • Quy mô: 2 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Hưởng
 • Địa điểm xây dựng: Thái Nguyên
 • Tổng diện tích: 350m2

  0976033088