Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Duy, Ms Thảo
 • Địa điểm xây dựng: Hải Phòng
 • Quy mô: 2 tầng 1 tum

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Viết
 • Địa điểm xây dựng: Hải Dương
 • Quy mô: 3 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Đương
 • Địa điểm xây dựng: Bắc Giang
 • Quy mô: 3 tầng

Liên hệ

 • Chủ đầu tư: Mr Hưởng
 • Địa điểm xây dựng: Thái Nguyên
 • Tổng diện tích: 350m2

  0976033088